Konference

Experimentální analýza napětí 2019

3. - 6. 6. 2019, Luhačovice, Česká republika

http://ean2019.experimentalni-mechanika.cz/

Cílem konference je především získání přehledu o rozvoji experimentálních metod a o soudobé problematice a úrovni experimentálního modelování v mechanice.

 

Mechatronics 2018

(Brno, 5-7 December 2018)

http://mechatronika2018.fme.vutbr.cz/

The 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2018 will be held during December 5 – 7, 2018, Brno, Czech Republic. The program will consist of contributed papers, there will be no more than two parallel sessions, depending upon topic grouping. Themes will be drawn from, but not limited to the following: Modeling and Simulation, Robotics, Actuators and Control, Power Electronics, Information and Communication Technologies, Industrial Applications, Energy Harvesting, Sensors, Measurement and Diagnostics, Military Technologies, Biomechatronics, Industry 4.0, Education.

All papers presented at the conference will be submitted to IEEE Xplore and Web of Science to include in their databases. Please note that papers not presented during the conference will not be indexed in the databases. Conference proceedings published in 2010, 2012, 2014 and 2016 are indexed by IEEE Xplore, Scopus and Web of Science databases.

 

23rd International Conference Engineering Mechanics 2017

May 15 – 18, 2017, Svratka, Czech Republic

http://www.engmech.cz/

The objective of the 23th conference is to provide a forum for researchers to discuss the state-of-the-art in Mechanics of Solids, Fluids and Thermomechanics, this particularly in connection with problems under investigation in the Czech Republic. Problems of engineering mechanics, related to the contemplated topics, will be discussed and their solutions presented during the sessions of the Conference held at the Hotel Svratka, situated in the beautiful countryside of the Žďár Highlands.
  

12th international conference Mechatronics 2017

September 6-8, 2017, Brno, Czech Republic

http://mechatronics.fme.vutbr.cz/

Mechatronics 2017 conference is the opportunity to bring the mechatronics experts from all over the world together. It gives the opportunity to present and discuss new results in mechatronics with the emphasis on the science - innovation - technology - industry chain.

 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2016 

24. 11. 2016, Brno, Česká republika

http://www.umth.fme.vutbr.cz/mkp2016/index.html

Seminář je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod.

 

Mechatronics 2014

3. - 5. prosince 2014, Brno, Česká republika

http://mechatronika2014.cedupoint.cz/

The 16th International Conference on Mechatronics 2014 will be held during December 3 – 5, 2014, Brno, Czech Republic. The program will consist of contributed papers, there will be no more than two parallel sessions, depending upon topic grouping. Themes will be drawn from, but not limited to the following: ICT, Power electronics, Sensors, EMC, Actuators, Modeling and Simulation, Robots, Industrial Applications, Military Technologies, Education, Measurement and Diagnostics, Biomechatronics.

All papers presented at the conference will be submitted to IEEE Xplore and Web of Science to include in their databases. Conference proceedings published in years 2010, 2012 are indexed by Thomson Reuters in Web of Science database. We will do our best to keep the indexing in 2014 as well.

 

Engineering Mechanics 2014 

12. – 15. května 2014, Svratka, Česká republika

http://www.engmech.cz/

The objective of the jubilee 20th conference is to provide a forum for researchers to discuss the state-of-the-art in Mechanics of Solids, Fluids and Thermomechanics. Problems of Engineering Mechanics related to the contemplated topics can be discussed, and their solutions presented, during the sessions of the Conference, held at the Hotel of the ŽĎAS, a.s., situated in the beautiful countryside of the Žďár Highlands.  

 

Mechatronics 2013

7. - 9. řijna 2013, Brno, Česká republika

http://mechatronics2013.fme.vutbr.cz/

The Mechatronics conferences series is held by rotation in Czech Republic and Poland and it is the oldest of mechatronic conferences in Eastern Europe, with the first conference held in 1996. The increasing quality of the papers published at the conferences can be illustrated by the fact that since 2007 the Proceedings are published by Springer Verlag publishers (see 2007, 2009 and 2011 proceedings on Springer web pages). Published papers are indexed by Thomson Reuters in Web of Science database. Mechatronics 2013 conference is the opportunity to bring the mechatronics experts from all over the world together. It gives the opportunity to present and discuss new results in mechatronics with the emphasis on the science - innovation - technology - industry chain.

 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2012

20. 11. 2012, Brno, Česká republika

http://www.umth.fme.vutbr.cz/mkp2012/index.html

Seminář je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod.

 

Experimentální analýza napětí 2011

6. - 9. 6. 2011, Znojmo, Česká republika

http://www.ean2011.fme.vutbr.cz/

Cílem konference je především získání přehledu o rozvoji experimentálních metod a o soudobé problematice a úrovni experimentálního modelování v mechanice.

 

Inženýrská mechanika 2011

9. – 12. května 2011, Svratka, Česká republika

http://www.engmech.cz/

Cílem v pořadí již 17. mezinárodní konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin, termomechaniky a dalších oborů mechaniky, zejména ve vztahu k průmyslové sféře a k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu Svratka, v krásném prostředí Žďárských vrchů.

 

Aplikovaná mechanika 2011

18. - 20. 4. 2011 Velké Bílovice, Česká republika

Cílem konference Aplikovaná mechanika 2011 je zejména vytvořit prostor pro setkání a prezentaci vědeckých prací studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků. Organizátoři si dovolují pozvat také ostatní zájemce z řad výzkumných a akademických pracovníků, kteří mají zájem se seznámit s vědeckou prací začínajících kolegů.
Jednacími jazyky konference budou angličtina, čeština, polština a slovenština. Simultánní překlad nebude zajištěn.
Bude vydán sborník konference opatřený ISBN s příspěvky účastníků. Příspěvky budou psány anglicky.  Autorům vybraných příspěvků bude umožněna publikace plných textů příspěvků (po recenzi) ve speciálním čísle časopisu Engineering Mechanics (ISSN 1802-1484).
  

Mechatronics 2009

18. 11. - 20. 11. 2009, Luhačovice, Czech Republic

http://www.umt-old.fme.vutbr.cz/conf/M2009/

Faculty of Mechanical Engineering of the Brno University of Technology and Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology kindly invite you to take part in the 8th International Conference "Mechatronics 2009". The objective of the conference is to provide a forum for researchers to discuss the state-of-the-art in mechatronics, robotics and biomechanics. The Conference is held by rotation in Czech Republic and Polad, as it is organized by Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology and Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology. This years conference will be held in Czech Republic in Luhačovice.

 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009

26. 11. 2009, Brno, Česká republika

Seminář je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod. Podobně jako v minulých letech bude i letos vydán sborník příspěvků se standardním číslem ISBN. Současně nabízíme možnost prezentace přednášek na internetových stránkách, kde budeme také zveřejňovat aktuální informace a předběžný program semináře.