Profil

Zabýváme se následujícími oblastmi vědy a výzkumu: 

 • konstitutivní modely a mezní stavy pro speciální typy materiálů
  (částicové a vláknové kompozity, elastomery, lamináty)
 • numerická simulace vybraných technologických operací, tvárný lom při velkých plastických deformacích
 • dvouparametrová lomová mechanika
 • měření zbytkové napjatosti
 • dynamika rotorových soustav
 • hluk a vibrace
 • modelování dynamických vlastností interaktivních dynamických soustav
 • výzkum a vývoj mechatronických systémů
 • biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka