Laboratoře

DynLab (odkaz)

VisionLab (odkaz)

Laboratoř experimentální mechaniky a laboratoř experimentální pružnosti

Laboratoř biomechaniky (odkaz)

Mechatronická laboratoř (MechLab) (odkaz)

Laboratoř energy harvestingu