Studijní obor mechatronika

Mechatronika je moderní obor, který kombinuje studium mechaniky, elektrotechniky a elektroniky a počítačového inženýrství.

Zkráceně: kombinuje MECHAniku a elekTRONIKU.

Místo úzké specializace na jedno téma student získá znalosti a dovednosti v široké oblasti techniky (mechanika, elektrické pohony, elektronika, řízení, embedded systémy, programování a další). Takové vzdělání je univerzálnější, absolventi umí řešit komplexní problémy a především dokáží komunikovat s kolegy (specialisty) z příbuzných oborů.

Zajímavost mechatroniky je dána stále intenzivnějším pronikáním elektroniky a počítačů nejen do běžného života, ale především do průmyslových výrobků a systémů. Použití mikroprocesoru často umožňuje významné zvýšení užitné hodnoty zařízení nebo realizaci zcela nových zařízení. Příkladem můžou být ABS a ESP v automobilech (počítač řídí brzdnou sílu na kola rychleji a kvalitněji než člověk), šicí stroj s procesorovým řízením (umožní jednoduchou realizaci mnoha různých vzorů), moderní systémy řízení letadel (podstatné zvýšení manévrovatelnosti) a mnoho dalších. V poslední době se zintenzivňuje automatizace a robotizace průmyslové výroby, hodně se mluví o Průmyslu 4.0 a v těchto oblastech může být komplexní široké vzdělání velmi užitečné.