Absolvovala: 2017

Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (Výzkumný pracovník)

Téma bakalářské práce jsem si zvolila pod Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a to mě přivedlo k dalšímu studiu na tomto ústavu. Během magisterského studia jsem se chtěla více zaměřit na biomechaniku, což je na ústavu umožněno volbou volitelných předmětů. Na základě tohoto zaměření jsem si pak vybrala téma diplomové práce z oblasti dentální biomechaniky pod vedením Ing. Petra Marciána, Ph.D. Po úspěšném obhájení diplomové práce a složení státní zkoušky jsem nastoupila do brněnské firmy Ústav aplikované mechaniky Brno, kde se věnuji pevnostním výpočtům.