Absolvoval: 2000

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i (vedoucí Skupiny vysokocyklové únavy)

Již v rámci bakalářské a diplomové práce zpracovávané na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky jsem se zabýval lomovou mechanikou. Tato problematika mne natolik zaujala, že v rámci diplomové práce jsem začal spolupracovat také s prof. Zdeňkem Knéslem z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Prof. Knésl byl jedním z průkopníků lomové mechaniky v České republice. Pod jeho vedením jsem se následně v rámci doktorského studia již plně věnoval teorii lomové mechaniky a mechanice šíření únavových trhlin. Po postdoktorandském pobytu v Paříži jsem začal pracovat na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i na plný úvazek jako výzkumný pracovník. Ve své výzkumné oblasti jsem publikoval více než 200 vědeckých prací. V současné době jsem vedoucí skupiny vysokocyklové únavy Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, která čítá kolem 20-ti vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia, kteří se na špičkové úrovni zabývají šířením únavových trhlin a únavovým porušením obecně. Právě studium na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, pod vedením kvalitních vysokoškolských pedagogů, mně umožnilo získat dobrý základ znalostí a dovedností, které denně uplatňuji ve vědecké i organizační činnosti.