Absolvoval: 2014

Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft (ESI), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Mechanika těles mne poprvé oslovila v bakalářském studiu v kurzu Pružnost pevnost I, a proto pro mne bylo směřování v magisterském a doktorském studiu jasné – ÚMTMB se zaměřením na lomovou mechaniku. Ústav mi dal spoustu znalostí nejen ohledně výpočtů a simulací, ale také rozhled a kontakty na mezinárodním výzkumném poli. Již v průběhu doktorského studia jsem se zapojil do výzkumu mikroelektroniky a simulací únavy materiálu v čipech na Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) v Drážďanech, v čemž jsem dále pokračoval i jako začínající post-doc na Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft (ESI) v rakouském Leobenu. Protože ale prostá znalost teorie a modelování je vždy bezcenná bez patřičného experimentu, v ESI jsem se mohl velice snadno a brzy dostat k experimentální mechanice na mikro- a nano-úrovni. V současnosti jsem tak zapojen do práce institutu nejen na poli numerického modelování, ale také v experimentální nanoindentaci a mechanice tenkých filmů a povlaků. V rámci této skupiny se mi podařilo také zajistit vlastní vědecký projekt na experimentální měření adheze tenkých filmů z Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF. Díky znalostem z ÚMTMB propaguji synergetickou kombinaci numerických modelů a experimentů, přičemž na poli nanoindentace tenkých filmů se daří prosadit rovnocenné partnerství mezi teoretickým a experimentálním přístupem, bořící staré stereotypy založené pouze na empirických modelech. V neposlední řadě mohu díky vědě cestovat po světě a užívat si nádherná místa kam bych se třeba jinak nedostal.