Absolvoval: 2009

PRINCIPIA SOLUTIONS (Founder, CEO)

Během základní školy jsem měl tendenci nezajímat se o biflování faktů, ale spíše jsem se zajímal o to, jak a proč se věci dějí. Na střední škole jsem objevil svou zvídavost v oblasti techniky a matematiky. Fascinovala mě matematika pro svou eleganci, čistotu a neomezený potenciál v popisu a řešení technických problémů. Studium na Fakultě strojního inženýrství dále prohloubilo mé nadšení a fascinaci matematickými modely, zejména v oblasti fyziky, statiky, dynamiky, pružnosti a pevnosti. Proto jsem se specializoval na Inženýrskou mechaniku a biomechaniku, kde jsem získal schopnost systémového přístupu a abstraktního myšlení. Po absolvování jsem se bez problému uplatnil na pracovním trhu a pracoval 8 let jako výpočetní inženýr při crash testech v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi. Před 8 lety jsem založil vlastní firmu, která se specializuje na zakázkový vývoj software a zpracování dat, kde doposud působím jako vývojář. Díky schopnostem systémového přístupu a abstraktního myšlení se mi podařilo uplatnit i v jiných oblastech, například v politice jako místostarosta obce, kde se snažím vnést elegantnost matematických modelů a systémový přístup do oblasti netechnických záležitostí. Je pozoruhodné, jaké analogie a podobnosti s aplikovanou mechanikou zde nacházím.