Absolvoval: 2012

Edwards s.r.o. (Senior R&D Engineer)

Již od dětství mě přitahovaly přírodní vědy a technika, proto pro mě byla Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně poměrně jednoznačnou volbou. Po absolvování bakalářského studia jsem se po kratším rozmýšlení a konzultaci se staršími spolužáky rozhodl nastoupit na obor Inženýrská mechanika a biomechanika. To se později ukázalo jako velice dobrá volba. Předměty byly vedeny profesionálně, na učitele i spolužáky rád vzpomínám a s řadou z nich se vídám i nyní jak v profesním, tak soukromém životě. Hned po škole jsem nastoupil do První Brněnské strojírny Velká Bíteš na oddělení Projektů a vývoje Divize letecké techniky jako výpočtář. Zde jsem měl na starosti převážně pevnostní výpočty, dále dynamiku radiálních kompresorů, turbín a rotordynamiku leteckých motorů, parních turbín a dalších strojů. Velice zajímavá byla i práce na strojích osazených aerodynamickými ložisky. Již zde jsem ocenil propracovaný studijní program, který mi ÚMTMB nabídl. Bez nadsázky mohu říci, že jsem beze zbytku využil získané znalosti a to téměř ze všech předmětů, které jsem absolvoval, ačkoli jako student jsem o reálné aplikaci některých měl své (neopodstatněné) pochybnosti. V současné době pracuji již šestým rokem pro společnost Edwards, předního výrobce vakuových pump nejen pro vědecký průmysl, jako vývojový inženýr. Na starosti mám opět dynamiku a rotordynamiku, pevnostní výpočty ale třeba i akustiku a vše, co souvisí s ložisky a to nejen klasickými, ale i magnetickými.