Absolvoval: 2020

Bosch Powertrain s.r.o. v Jihlavě (Vývojový pracovník – Podpora série)

Na VUT v Brně jsem přišel z průmyslovky a už na střední mě ze všech předmětů nejvíce zaujala mechanika. Po příchodu na vysokou školu jsem však trochu ztratil zaměření. Nejraději bych byl porozuměl všem oborům strojírenství. Přispěl k tomu můj kariérní počátek ve firmě Bosch, kde jsem měl ve výrobě na starosti řešení různorodých problémů na výrobcích. Při volbě magisterského oboru jsem si postupně uvědomil své zaměření – nejvíce mě bavila pružnost a pevnost, ve svém volném čase se zabývám počítači a mám blízko k programování. Magisterské studium na ÚMTMB ve mně vzbudilo vyloženě nadšení k vědě a technice. Osobně mě bavila technická hloubka studia. Obzvlášť bych na studiu vyzdvihl systémové pojetí a důraz na pochopení fundamentů teorií a algoritmů, které v každodenní praxi aplikujeme. Získal jsem tu správnou dávku nedůvěry ve výsledky a naučil se ptát „proč?". Po dokončení magisterského studia jsem přešel na oddělení vývoje, kde spolu s kolegy vyvíjíme komponenty do vznětových motorů, vodíkových a elektrických pohonů osobních a nákladních vozidel. ÚMTMB z nás vychoval nejen odborníky v oblasti výpočetní a experimentální mechaniky, ale obecně všestranné inženýry. Není náhodou, že ÚMTMB je tedy jeden z nejpočetněji zastoupených ústavů na oddělení.