Absolvoval: 2021

KOMPAN (Structural engineer)

V obecném bakalářském studijním programu mě zaujaly všechny předměty, které zaštiťoval ÚMTMB. Proto byla volba magisterského studia vcelku jasná. Přestože obor Inženýrská mechanika je spíše teoretický, je to právě teorie, která člověku v případě, že je vykládána srozumitelně, neskutečně rozšíří obzory. Člověk je potom flexibilní a je schopen se velmi rychle naučit dovednosti v různých, třeba i ne úplně obvyklých, technických odvětvích. Po dokončení magisterského studia jsem nastoupil jako konstruktér ve společnosti KOMPAN v Brně, která se zabývá vývojem, návrhem a výrobou hřišť a hřišťových prvků nejen pro děti. Konkrétně náš tým navrhuje hřiště přímo na míru zákazníkovi. Často se tedy jedná o nacházení nových a neobvyklých řešení, protože na hřištích je použita spousta různých materiálů a to od oceli, přes různá lana a HDPE až po akátové dřevo. Rovněž místa realizací jsou na různých lokalitách po světě, tudíž je nutné počítat s rozdílnými klimatickými podmínkami například v Austrálii a jinými v Norsku. Asi po roce a půl na pozici konstruktéra jsem přestoupil na pozici „Structural engineer“ a náplní mé práce je posuzování konstrukcí hřišť ze statického hlediska. V potaz je nutné brát jak provozní zatížení od uživatelů, tak povětrnostní podmínky v dané oblasti, jako je vítr nebo sníh. V průběhu návrhu projektu komunikuji s konstruktéry a společně dolaďujeme a optimalizujeme konstrukci, aby byla bezpečná a zároveň nebyla zbytečně předimenzovaná. Jelikož je každý projekt takřka originál, je to práce velmi rozmanitá a když se ke mně dostanou fotky a videa z realizací, jsou pro mě zdrojem radosti a velkého zadostiučinění.