Absolvoval: 2013

MANN+HUMMEL s. r. o. (Structural & Moldflow Simulation Engineer)

Již na strojní průmyslové škole mě zaujal volitelný předmět technická mechanika. Náklonnost k vědní oblasti mechaniky těles jsem si potvrdil během obecného bakalářského studia na FSI VUT v Brně. Oproti některým spolužákům jsem se na hodiny statiky a pružnosti a pevnosti totiž spíše těšil. Proto pro mě byl navazující magisterský studijní program Inženýrská mechanika a biomechanika jedinou volbou. Studium na ústavu pro mě bylo velmi přínosné a potkal jsem zde spoustu skvělých lidí. Co mě nejvíce bavilo a stále baví, jsou statické a dynamické výpočty s využitím MKP. V praxi jsem si MKP mohl osvojit už při studiu pátého ročníku, kdy jsem zároveň pracoval pro společnost vyvíjející technologie v automotive, především turbodmychadla. V roce 2014 jsem začal pracovat pro společnost MANN+HUMMEL v Brně na Technické, hned naproti fakultě. Firma MANN+HUMMEL je celosvětovým lídrem v oblasti filtračních technologií. Převážná část produktů je vyrobena z termoplastických, krátkými vlákny vyztužených materiálů, což z pohledu výpočtového modelování přináší mnohé výzvy. V rámci práce pro MANN+HUMMEL se nyní věnuji i Moldflow výpočtům (výpočty procesu vstřikování plastů do forem). Díky tomu můžu navíc propojovat pevnostní výpočty právě s Moldflow. Takto lze modelovat anizotropní chování termoplastických kompozitních materiálů, které je ovlivněno rozložením a orientací výztužných vláken s ohledem na geometrii a výrobní proces daného dílu. To vše by nebylo možné bez odborného základu a prohloubení fundamentálních znalostí v oblasti mechaniky těles během studia na ÚMTMB.