Absolvoval: 2020

ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. (Vedoucí oddělení technické podpory)

Již v průběhu bakalářského studia mě nejvíce zaujaly předměty statika s pružností a pevností, proto jsem si pro své magisterské studium vybral ÚMTMB. V rámci studia jsem také absolvoval jeden semestr na Technické univerzitě v Darmstadtu, kde jsem nasbíral spoustu životních i profesních zkušeností. Po návratu jsem i přes kovidové nesnáze úspěšně dokončil studium řádně ve dvou letech. V posledním ročníku studia jsem nastoupil na brigádnickou pozici Aplikační inženýr junior ve společnosti ZKL, a po státnicích v roce 2020 jsem pak v této společnosti plynule přešel na plný pracovní úvazek. V dnešní době pracuji jako Vedoucí oddělení technické podpory. Našim hlavním úkolem je přenést požadavky zákazníka do našeho produktu a vyrábět tak v České republice stále světově konkurenceschopná valivá ložiska. Ač se může zdát, že ložisko je dávno vyvinutá věc, stále je co objevovat. Velkou výzvou jsou například ložiska větrných elektráren, případně ložiska v pohonech a nápravách železničních vozidel. Zde se klade velký důraz na optimální geometrii kontaktních ploch. K nalezení toho správného návrhu řešíme kontaktní analýzy metodou konečných prvků. ÚMTMB mi dal komplexní znalosti, které mohu využít ve své praxi. Nejdůležitější je, aby absolvent získal kritické myšlení a dokázal tak čelit problémům v praxi. To se na základě mých zkušeností s ÚMTMB daří velmi dobře.