Absolvoval: 2011

Garrett Motion (Housing Domain Manager, dříve Motorsport COE Leader)

Po studiu na ÚMTMB jsem nastoupil do firmy Garrett Motion (tehdy součástí firmy Honeywell), která je světovým leaderem ve vývoji turbodmychadel. Zde jsem prováděl pevnostní výpočty, modální a harmonické analýzy, či TMF – nízkocyklová únava způsobená termálními cykly. Poté jsem se přesunul do oddělení Motorsportu, tehdy jako jediný výpočtář zabývající se strukturálními analýzami, kde jsem strávil většinu času své technické praxe. Zabýval jsem se téměř všemi myslitelnými MKP analýzami, které byly potřebné při vývoji turbodmychadel, které jsou součástí pohonných jednotek závodních vozů od nižších, až po ty nejvyšší třídy světových závodních seriálů. Smyslem těchto výpočtů bylo pomoci při návrhu, optimalizaci a samozřejmě troubleshootingu. Postupem času jsem měl tu čest stát se vedoucím unikátního výpočtového oddělení, které svou expertízou bylo schopné dělat všechny výpočty, včetně proudění, explicitních analýz či rotordynamiky. V současnosti působím na globální manažerské pozici - mým úkolem je zajistit, že naše skříně (turbínová, kompresorová, ložisková, atd.) jsou optimalizovány z pohledu účinnosti, spolehlivosti, ekonomičnosti či výrobních procesů. Zde s velkou výhodou využívám svého studijního zaměření, které mi pomohlo lépe pochopit naše produkty a vnímám jejich chování ze zcela jiné perspektivy, než jiní mí kolegové. Simulace jsou v současnosti extrémně cenným nástrojem, který v některých oblastech již zcela nahrazuje fyzické testování. Jsem si jist, že mi ÚMTMB poskytlo cenné základy, na kterých jsem mohl stavět dál svou technickou praxi.