Absolvoval: 2021

Česká zbrojovka, a. s. (konstruktér)

Od mala mě přitahovala práce strojních inženýrů, proto jsem měl při rozhodování kam po maturitě jasno – Fakulta strojního inženýrství VUT. Jako gymnazista jsem ale do strojařiny neměl nijak hluboký vhled, proto jsem si jako bakalářský obor zvolil Základy strojního inženýrství, kde jsem měl možnost se zorientovat v tom, co všechno může vlastně strojní inženýr dělat, a v tom, co jednotlivé ústavy vlastně vyučují a jaká je zhruba jejich koncepce výuky. Snad proto, že jsem měl na gymnáziu rád newtonovskou fyziku, mě hned od začátku velmi zaujala mechanika, tedy obávaná pružnost a pevnost, ale i kinematika a dynamika. Navíc mi velmi dobře sedl styl výuky, kterým byly její předměty vedeny. Když jsem se rozhodoval na jakém ústavu psát bakalářskou práci a na jakém pokračovat v magisterském studiu, byl pro mě tedy jasnou volbou Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, kde mi vyšli vstříc a umožnili psát bakalářkou práci na téma, které jsem si sám přinesl. Jako magisterský obor jsem si zvolil Inženýrskou mechaniku a biomechaniku. I přes to, že během mého magisterského studia došlo k omezení výuky vlivem pandemie koronaviru, se s touto překážkou dokázali vyučující na ústavu velmi rychle a kvalitně vyrovnat a studium mi do praxe dalo velmi kvalitní základ. Po dostudování se mi podařilo spojit můj zájem o čistě mechanické soustavy s prací a nastoupil jsem jako konstruktér v České zbrojovce, a.s., kde se podílím na vývoji nových produktů.