Absolvoval: 2018

SVS FEM s.r.o. (vedoucí oddělení explicitních výpočtů)

Na studium inženýrské mechaniky mě nalákaly předměty pružnost a pevnost v rámci obecného bakalářského studia na FSI VUT v Brně. Proto jsem taky už svou bakalářskou práci věnoval tématu z lomové mechaniky, kterou jsem vypracoval ve spolupráci s týmem vysokocyklové únavy z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Na toto téma jsem navazoval i se svou diplomovou prací. Část studia jsem strávil také ve Švédsku na Mälardalens universitet. Díky studiu na ÚMTMB i díky zaměření svých absolventských prací jsem měl možnost se hlouběji věnovat MKP výpočtům v programu Ansys. To mě zavedlo do firmy zastupující Ansys pro Českou a Slovenskou republiku – SVS FEM. Zde jsem se velmi rychle dostal k explicitním výpočtům v Ansys LS-DYNA, které mě nadchly a kterým jsem zůstal věrný dodnes. Na práci se mi líbí, že nejsme vázáni na konkrétní problematiku či konkrétní výrobek, ale že se naopak denně setkáváme s problémy z nejrůznějších odvětví podle toho, co zrovna naši zákazníci řeší. V našem oddělení explicitních výpočtů se zabýváme především silně nelineárními dynamickými úlohami, které probíhají ve zlomcích sekund. Jednou jsou to nárazové zkoušky ověřující odolnost bezpečnostních silničních bariér, jindy pádové zkoušky nejrůznějších produktů (od počítačů až po ochranné prvky v jaderných reaktorech), jindy zase simulace výbuchů či tvářecích procesů. Díky této pestrosti se mohu neustále učit novým věcem a práce mi snad jen tak nezevšední.