Absolvoval: 2020

ZF Engineering Plzeň s.r.o. (Simulation and Calculation Developer)

Na přelomu druhého a třetího ročníku bakalářského studia mě čekalo rozhodování ohledně závěrečné práce.  Ohlížel jsem se po tématu a následném magisterském studiu, kde bych mohl dále prohlubovat znalosti matematiky a fyziky. Komplexnost při řešení problémů vyučovaných v předmětu pružnost a pevnost jsem si oblíbil natolik, že jsem měl ve svém rozhodování jasno. V magisterském studiu jsem pochopil přínos numerických simulací, ale také důležitost teorie. Naučil jsem se na problémy nahlížet pomocí systémového pojetí. Když se naskytla možnost pracovat na diplomové práci v oblasti vývoje elektromotorů, byla to nová výzva prohloubit a obohatit své dosavadní znalosti. Teprve při vypracovávání práce jsem si plně uvědomil, jak důležité je validovat numerické simulace s experimenty. Na odborné znalosti nebo použitou výpočetní techniku pedagogů jsem se mohl spolehnout během celého studia. Po škole jsem nastoupil do firmy SVS FEM s.r.o., kde jsem se zabýval analýzami pomocí metody konečných prvků. Momentálně pracuji pro společnost ZF Engineering Plzeň s.r.o., která patří ke světové špičce v automobilovém průmyslu. V Plzni a ve Zlíně věnujeme v současnosti největší pozornost vývoji softwaru v oblasti pohonných jednotek, včetně hybridních a plně elektrických. Zabýváme se oblastí elektroniky a SW nástrojů pro automatizaci procesů, vývoje HW, konstrukce, výpočtů a mechatroniky, a to jak na funkční, tak i systémové úrovni. Jako simulační inženýr se podílím na vývoji elektromobility v Evropě a vymýšlím nové metodiky. Pokud rádi objevujete a vyvíjíte nové věci, ÚMTMB je ta správná volba.