Absolvoval: 2013

Po bakaláři moje kroky vedly k navazujícímu oboru Inženýrská mechanika a biomechanika. Studium nebylo jednoduché, zaměřené hlavně na strukturální výpočty. V rámci studia mělo pro mě absolvování části studia na Dánské Technické Univerzitě (DTU) v rámci programu Erasmus velký přínos. Dostal jsem tam možnost hlouběji propojit dosud získané teoretické znalosti s jejich praktickou aplikací. S odstupem času stále hodnotím možnost absolvovat studijní pobyt Erasmus za přínos a oceňuji, že VUT v tom své studenty plně podporuje a snaží se také neustále přinášet více a více praktických přístupů do studia. Po úspěšném ukončení studia s mým zaměřením jsem v rámci pracovních možností vnímal omezené množství mého profesionálního uplatnění, zúženého obzvlášť na velké firmy s vlastním vývojem. V menších strojírenských firmách je tato pozice jako konstruktér/výpočtář. Nebral jsem to jako negativum, první roky jsem za prací rád cestoval i do zahraničí, což moje profesionální zkušenosti opětovně obohacovalo. Jako absolvent FSI s mým zaměřením jsem měl možnost pracovat ve Škodě Auto. Dále ve firmě FACC jsem se spolupodílel na strukturálních výpočtech kovových dílů projektu Airbus A350 XWB Winglet/Wingtip. V zaměstnaneckém prostředí jsem vydržel 5 let. V současnosti pracuji na vlastních zakázkách strukturálních výpočtů v rámci mého projektu KYSILKO ENGINEERING. Vím, jak důležité je propojovat studium s praxí, proto v případě zvýšené kapacity častokrát využívám i podporu studentů. Díky všestrannému zaměření studia jsem se dokázal profesně adaptovat i na metrologii a 3D tisk, kde paralelně s kolegou nabízíme tyto služby jako 3D SYSTEMS SK. Když se ohlédnu zpátky, studium na VUT s maximálním využitím zahraničního pobytu bych volil opět. Budoucím studentům a absolventům FSI VUT bych chtěl hlavně doporučit nevzdávat se svých snů a využít všech možností, které jim FSI VUT nabízí.