Absolvoval: 2019

SVS FEM s.r.o. (Mechanical Engineer)

Když jsem se během bakalářského studia rozhodoval, na jakém ústavu FSI budu pokračovat, ÚMTMB byl mezi top 3 volbami. Na první místo se dostal díky rozmanitosti řešené problematiky a také svoji roli hrála provázanost některých předmětů mezi obory mechaniky a mechatroniky. Tento přesah se mi poprvé hodil při řešení diplomové práce, v níž jsem se zabýval simulacemi piezoelektrického vláknitého kompozitu. V současnosti pracuji pro českou firmu, která se zabývá distribucí MKP softwaru ANSYS a konzultacemi v oblasti numerických simulací. Díky širokému záběru působnosti firmy často přicházím do styku s nejrůznějšími technickými problémy, jako je simulace brždění tramvajového kola, výpočet seismické únosnosti filtračního zařízení umístěného v reaktorové nádobě jaderné elektrárny nebo teplotně-strukturálními analýzami turbodmychadel. V rámci řešených výzkumných projektů jsem měl možnost zúčastnit se také crash testu mobilních bariér, které dokážou na několika metrech zastavit 30t nákladní automobil. Kromě toho se věnuji i programování nadstaveb pro produkty ANSYS. Studium na ÚMTMB mi poskytlo široký teoretický základ, který se snažím rozšiřovat a dále předávat v rámci školení produktů ANSYS. Na mé práci mě baví zejména její různorodost, možnost potkávat se s lidmi z různých firem a pomáhat jim řešit jejich problémy. Setkávám se i s méně formálními úlohami, jako je například návrh topologicky optimalizovaného otvíráku na lahve vyráběného pomocí 3D tisku a následná MKP simulace otevírání za účelem stanovení jeho životnosti. Věřím, že numerické simulace jsou nepostradatelnou součástí vývoje každého produktu a jejich význam do budoucna poroste.