Absolvoval: 2019

S.A.B. Aerospace (Structural analyst)

Již během druhého roku na FSI jsem získal pracovní pozici v nadnárodní automotive firmě TE Connectivity, kde se mi později naskytla možnost zpracovat bakalářskou práci pod záštitou ÚMTMB. Poslední dva roky mého studia v oboru Inženýrská mechanika a biomechanika byly pestré. Nejprve jsem si vybral studijní pobyt na University of Southern Denmark v Dánském Odense. Druhá stáž se od prvního pobytu výrazně odlišovala. Díky mé spolupráci s firmou zmíněnou výše jsem získal možnost vyjet na pracovní pobyt do pobočky této společnosti v Německu. Stáž mi přinesla tři měsíce zkušeností z prostředí německého automobilového průmyslu. S touto firmou bylo spojeno i téma mé diplomové práce. V současné době pracuji již třetím rokem v brněnské firmě S.A.B. Aerospace. Zabývám se převážně pevnostními výpočty na projektech pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA). Naším největším projektem je vývoj servisního modulu družice. Družice bude součástí mise PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of Stars), jejímž cílem je objevování a výzkum tzv. exoplanet (planet podobných Zemi mimo naši Sluneční soustavu). Vývoj servisního modulu zahrnoval zejména pevnostní výpočty všech jeho dílů při mnoha různých zatíženích jako je start rakety, nebo napjatost vlivem změny teploty. Poté byl v našich čistých prostorách smontován prototyp, který sloužil pouze pro testování. V této části projektu jsem vedl statickou zátěžovou zkoušku. Po zbytek roku 2023 budeme pracovat na výrobě letového modelu, který by měl být roku 2026 vyslán do Lagrangeova bodu L2. Celou dobu své praxe se opírám o solidní základy, které mi dalo právě studium na ÚMTMB.