Absolvoval: 2012

Robert Bosch, spol. s r.o. (Simulační inženýr)

Na Fakultě strojního inženýrství jsem začal se studiem bakalářského oboru Matematické inženýrství. Přestože mě učivo bavilo, chybělo mi propojení s praxí. Během studia mě oslovila metoda konečných prvků vyučována na ÚMTMB a bakalářskou práci jsem vypracoval pod tímto ústavem. Pro navazující studium jsem tedy zvolil obor Inženýrská mechanika a biomechanika, kde jsem ocenil aplikaci teorie na reálných příkladech ze strojírenství a výběr volitelných předmětů z oblasti biomechaniky. V pátém ročníku jsem studoval v rámci programu Erasmus semestr na švédské Lund University. Díky podpoře vedení ÚMTMB bylo bezproblémové nejen schválení žádosti, ale také uznání předmětů a adaptace po příjezdu bez nutnosti prodloužení studia. Z vlastní zkušenosti zahraniční pobyt všem vřele doporučuji. Nyní pracuji již přes 10 let v automobilovém průmyslu ve firmě Robert Bosch jako simulační inženýr v oblasti vývoje. Moje práce obnáší nejen statické a dynamické pevnostní výpočty, ale i provádění testů pro určení materiálových vlastností a experimentů pro porovnání simulace s realitou. Pracuji tedy v oboru, který jsem vystudoval, a studium na ÚMTMB mi dalo do praxe velmi dobrý základ.