Absolvoval: 2019

Inova Praha s.r.o.

Po dokončení technické střední školy jsem se rozhodl pro studium na FSI VUT v Brně. Během bakalářského studia mě nejvíce oslovily předměty zastřešené ÚMTMB. Z tohoto důvodu jsem si jej vybral pro zpracování své bakalářské práce a následné magisterské studium. Během magisterského studia jsem mimo rozšiřování svých znalostí v oblasti dynamiky našel zalíbení v experimentální mechanice a programování, k čemuž pozitivně přispěl i volitelný předmět Základy zpracování signálů. Následně jsem se začal věnovat vibrodiagnostice, ve které dochází k průniku předešlých zmíněných odvětví, a zpracoval diplomovou práci věnující se provozní modální analýze. V průběhu studia jsem ve spolupráci s doktorem Houfkem realizoval několik zakázkových vibračních testů včetně jejich vyhodnocení, a tím si již během studia prohloubil praktické znalosti. Díky studiu na ÚMTMB jsem se zúčastnil mezinárodního kurzu An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics a školení věnovaného základům měření vibrací. Nyní pracuji ve firmě Inova Praha s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových dynamických zkušebních strojů. Mojí pracovní náplní je zejména programování řídicího softwaru pro víceosé zkušební stroje, numerické simulace jejich chování, ale i provádění testů na vyrobených strojích ve firemní laboratoři a u zákazníků, s čímž se pojí též cesty do zahraničí. Na mojí práci se mi líbí, že v ní přicházím do styku se širokým spektrem výzev, pro jejichž zdolávání mi studium na ÚMTMB dalo vynikající základ.