Absolvoval: 2013

OHB Czechspace s.r.o. (Head of Business development & Technology management)

Od raného věku mě to nejvíc ze všeho táhlo k letectví a kosmonautice, kde jsem se také našel. Na začátku profesní kariéry jsem pracoval na strukturních dílech leteckých motorů, pak jsem se pustil do doktorátu v lomové mechanice, a nakonec se vrátil do praxe jako výpočtář pro struktury družic a vesmírných sond. V tenhle okamžik pracuji ve vývoji, kdy můj team definuje a chystá technologické vývojové aktivity. Podařilo se nám například předložit a získat vědeckou misi SOVA, jejíž proveditelnost nyní rozpracováváme. Bude-li SOVA podpořena pro realizaci, bude to největší družice, kterou Česká republika postavila. Studium mechaniky mi dalo velice slušný základ do profesního života. Pro práci v aerospace je nejdůležitější pořádně chápat fundamentální principy. Od toho se dá odrazit a vystavět opravdu hodně. Toto porozumění umožní výpočtáři nejenom správně výpočet v MKP provést, ale také si pro kontrolu výsledků poradit se zjednodušeným výpočtem na papíře. Důraz na pochopení fundamentálních principů je něco, co studium na mechanice nabízí. Někdy se mě studenti ptali, jakým způsobem se dají znalosti uplatnit v praxi. Bez porozumění ,,pružině“, bych nedokázal navrhnout speciální strukturní díly, které tento rok poletí na orbitu, ani přijít s konceptem pro nosnou strukturu rakety, kterou nyní vyvíjíme. Zároveň si cením toho, že v případě potřeby mohu na ústav kdykoli zavolat a nějaký delikátní problém mechaniky prokonzultovat. Vážím si toho, že jsem v minulosti mohl vést cvičení pružnosti pevnosti, které mi pomohly nejenom se na výuce podílet, ale také si znalosti mechaniky upevnit.