Absolvoval: 2012

ČEZ, a.s., JE Temelín (Operátor primárního okruhu)

Jelikož mě technika fascinovala již v útlém věku, volba studia technického směru od střední po vysokou školu byla zřejmá. Na VUT v Brně jsem absolvoval magisterský studijní obor Inženýrská mechanika a biomechanika na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, který jsem ukončil v roce 2012. Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma vypsané doc. Hutařem. Úspěchem byla právě velmi dobrá spolupráce mateřského ústavu Fakulty strojního inženýrství s Ústavem fyziky materiálů AV ČR, kde jsem získal zázemí pro vypracování své diplomové práce – zejména výpočetní kapacitu pro metodu konečných prvků. Během studia jsem dostal nabídku práce od společnosti ČEZ, a.s. na pozici řídícího personálu Jaderné elektrárny Temelín. Vzhledem k dobře nastavené spolupráci jsem na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky také zahájil doktorské studium, které jsem však musel, z důvodu intenzivní dvouleté přípravy na funkci řídícího personálu ve Skupině ČEZ, a.s., opustit. Aktuálně jsem zaměstnancem JE Temelín již více jak 10 let a prošel jsem pozicemi operátorů blokové dozorny s možností dalšího postupu na pozici vedoucích. Jsem také patřičně hrdý na to, že jsem studoval právě na ÚMTMB a i když má profesní kariéra přímo neaplikuje znalosti nabyté studiem na ústavu, tak mohu s klidným svědomím říci, že tyto znalosti mi dosti usnadňují náhled do technických záležitostí provozu jaderné elektrárny.