Absolvoval: 1995

Ústav fyziologie LF MU a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (pedagog a vědecko-výzkumný pracovník)

První akademický titul, Ing., jsem získal na ÚMTMB v roce 1995 po absolvování pětiletého studia. Následně jsem byl přijat tamtéž do doktorského studia, jehož hlavním záměrem bylo využití metod výpočtového modelování pro simulaci biologických procesů. Od samého začátku jsem aktivně spolupracoval s Laboratoří buněčné elektrofyziologie na Ústavu fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde probíhal výzkum role membránových kanálů a přenašečových systémů v regulaci kontraktility srdečních buněk. V roce 1999 jsem se stal vědecko-výzkumným pracovníkem brněnské pobočky Ústavu termomechaniky založené na ÚMTMB a o rok později získal vedlejší pracovní poměr na Ústavu fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Právě kombinace experimentálního a výpočtového zázemí, které obě instituce poskytovaly, mi vytvořila podmínky pro pokračování v experimentálně-teoretickém výzkumu elektrofyziologických dějů na srdečních buňkách. Od roku 2000 jsem se podílel na řešení několika národních a mezinárodních výzkumných projektů a v roce 2005 získal grant od Britské fyziologické společnosti. Hlavním předmětem mé vědecké práce bylo výpočtové modelování funkce membránových T-tubulů u srdečních komorových buněk a modelování interakce farmak s membránovými kanály srdečních buněk. V roce 2003 jsem absolvoval zahraniční stáž v Laboratoři buněčné bioenergetiky na Univerzitě Josepha Fouriera v Grenoblu a od roku 2005 čtyři zahraniční stáže na Ústavu fyziologie a farmakologie Univerzity v Bristolu. Z další významné dlouhodobé zahraniční spolupráce lze uvést institut INSERM v Lyonu.