Absolvoval: 2013

ZF, Automotive Czech, s.r.o. (CAE Project Engineer)

Na ÚMTMB mě od počátku oslovil odbor biomechaniky. Pod vedením prof. Burši a doc. Polzera jsem na ústavu obhájil jak diplomovou, tak disertační práci. Ve skvělém týmu jsem pracoval na tématu, které globálně pomohlo zlepšit predikci ruptury aneurysmatu lidské aorty. Po škole jsem nastoupil ve společnosti ZF, Automotive Czech, s.r.o. (v té době ještě pod názvem TRW), která patří k současným leaderům v automotive. Od začátku jsem se věnoval silně nelineárním problémům, jakými byly simulace roztržení hlavního brzdového válce (krásná analogie s rupturou aneurysmatu) nebo ztráta tvarové stability skořepin posilovače. Navíc jsem se stal hlavní kontaktní osobou pro oddělení posilovačů pro celé vývojové centrum. Díky znalosti konstitutivních modelů se mi k tomu přidaly ještě simulace gumových dílů (rizika při montáži a v průběhu života). Zkonsolidoval jsem celou metodiku výpočtů hyper-visko elastických materiálů od testování po simulaci a převzal jsem vedení expertního týmu zahraniční společnosti ITA INNOVA. S nimi každý rok pracujeme na vývoji nových metod, které naše produkty neustále zlepšují. V dalších letech jsem se věnoval tribologii (stále spojeno s gumou) a své získané znalosti uplatnil, jako jediný český zástupce, při práci na německém národním projektu TriNoWe s cílem eliminovat hluk a opotřebení těsnění. V poslední době jsem se věnoval převážně programování a testování pokročilých způsobů řešení velkých plastických deformací v simulacích vytváření nerozebíratelného spojení (např. lisování, klinčování, aj.) či dělení materiálu. Po vzoru mých zmíněných supervizorů se pak vždy snažím své znalosti předávat zajímavým způsobem dalším lidem nejen v našem týmu ale v celé divizi.