Absolvoval: 2009

ČEZ, a. s., JE Dukovany (Vedoucí 1. reaktorového bloku)

Fakulta strojního inženýrství pro mě při rozhodování, kam se po střední škole vydat, byla jasnou volbou. Vždy mě technika a vše kolem ní zajímalo. Teprve až další studium ukázalo, že tím pravým oborem bude ÚMTMB, konkrétně jsem se věnoval biomechanice a výpočtovému modelování mechanických zkoušek izolovaných buněk. Dva roky na tomto ústavu mi daly cenné znalosti a připravily mě výborně na další profesní dráhu, která se souhrou různých okolností začala ubírat více k energetice. V pátém ročníku přišla nabídka pracovat s jedním z největších zdrojů energie u nás, tedy s jádrem. To mi učarovalo natolik, že jsem se rozhodl opustit pole biomechaniky a začal se podílet na řízení JE Dukovany. Po základní dvouleté přípravě jsem prošel jednotlivými pozicemi od operátora sekundárního okruhu přes operátora primárního okruhu a v současné době pracuji jako vedoucí 1. reaktorového bloku.