Absolvoval: 1999

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (vedoucí Skupiny víceúrovňového modelování a měření fyzikálních vlastností, předseda Rady instituce)

V magisterském studiu jsem se na ÚMTMB zabýval dvouparametrovým popisem lomově-mechanických charakteristik nesingulárních V-vrubů, v doktorském pak metodou hraničních prvků v lomové mechanice pod vedením prof. Knésla z ÚFM. V roce 2001 jsem se seznámil s prof. Vítkem z University of Pennsylvania, kde jsem byl přijat na podzim 2002. V roce 2003 jsem obhájil disertační práci na ÚMTMB a v roce 2006 na Pennu, kde jsem realizoval atomární studie pohyblivosti šroubových dislokací v BCC kovech, formuloval kritéria plasticity pro molybden and wolfram a vyvinul termodynamický model popisující teplotně aktivovaný skluz v těchto materiálech, za což jsem obdržel S. J. Steinovu cenu. V dalších letech jsem pracoval jako postdoktorand v Teoretické divizi Los Alamos National Laboratory v USA. V Centru nelineárních studií a ve skupině Fyzika kondenzovaných látek a komplexních systémů jsem vyvinul model fázového pole umožňující studovat současně vývoj mikrostruktury a dislokačních sítí ve vícefázových materiálech. Současně jsem získal Seaborg postdoctoral fellowship pro realizaci počítačových studií  fázových přechodů v plutoniu pomocí empirických potenciálů. Koncem roku 2009 jsem se vrátil na ÚFM. V témže roce jsem získal Marie-Curie fellowship od EU a v roce 2010 prémii Otto Wichteleho od AV ČR. V současné době (2022) vedu skupinu na ÚFM a v CEITECu zabývající se mechanismem nukleace rozsáhlých defektů v polovodičových heterostrukturách, optimalizací funkčních vlastností superparamagnetických nanočástic pro magnetickou hypertermii nádorů a popisem mechanismu magnetizační reverze.