Absolvoval: 1988

Key Project Director, ŽĎAS, a.s.

Stanislav Hrdina je absolventem prvního mezioborového studia, které organizovala ještě tehdejší Katedra mechaniky těles ve spolupráci s Katedrou tvářecích strojů a firmou ŽĎAS. Přínos a nadčasovost onoho studia, jež vedli zejména páni profesoři Janíček a Ondráček, se projevila v tom, že většina absolventů se prosadila nejen ve funkci vývojářů nových zařízení, ale i v různých manažerských funkcích nejen ve strojírenství.