Obor Inženýrská mechanika

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Vědecká výchova v tomto oboru je zaměřena na následující obory mechaniky:

Mechanika těles

  • Teorie modelování mechanických soustav - modelování experimentální a výpočtové (simulace, identifikace, optimalizace, citlivostní analýza). Deformační, napjatostní, stabilitní, spolehlivostní, vibrační a hlukové analýzy technických objektů s uvažováním všech typů nelinearit (velké deformace, kontakt, materiálové nelinearity), pro materiály kovové, pryže, vláknové i částicové kompozity, pro problémy přímé a nepřímé. Lomová mechanika a problémy homogenizace složených materiálů.
  • Výpočtové modelování vybraných technologických procesů (tváření apod.)
  • Dynamika interaktivních pohonových a rotorových soustav, dynamika vozidel, vybrané problémy vibroakustiky.

Mechatronika

  • Výzkum a vývoj řídících algoritmů na základě využití metod umělé inteligence (expertní systémy, genetické algoritmy, neuronové sítě). Aplikace metod umělé inteligence při návrzích elektromechanických technických soustav.

Biomechanika

  • Biomechanika svalově-kosterní soustavy - řešení problémů klinické praxe výpočtovým modelováním, např. endoprotézy velkých kloubů, problematiky patologie páteře, páteřních a jiných fixátorů, plastiky kyčelního kloubu, zubní implantáty.
  • Biomechanika srdečně-cévní soustavy - konstitutivní vztahy měkkých tkání, zahrnující jejich typické vlastnosti (hyperelasticita-pseudoelasticita, viskoelasticita, anizotropie, kontraktilita). Výpočtové modelování mechanického chování zdravých a patologických tepen, včetně kontaktu s implantáty. Výpočtové modelování mechanických zkoušek izolovaných buněk.
  • Biomechanika sluchové a vokální soustavy - umělé hlasivky, modelování vedení zvuku, sluchové náhrady.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu. Vzdělání získané v tomto studijním programu znamená také průpravu k samostatné vědecké práci.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.
  • Základním předpokladem přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a znalost anglického jazyka. U přijímacího řízení se prověřují znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu odpovídajícím inženýrskému vzdělání a základní orientace v problematice zvoleného tématu doktorské práce.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studia inženýrské mechaniky naleznou uplatnění především v oblasti aplikovaného výzkumu, ve vývojových týmech technických i mezioborových (biomechanických, biomedicínských). Absolventi ovládají též progresivní výpočtové a experimentální metody a jsou schopni formulovat a analyzovat problémy, což skýtá dobrý základ pro řídící a analytické funkce ve firmách.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Velké možnosti zahraničních pobytů, podle jazykových a odborných schopností studentů, aktuálně platných smluv a dohod, výměnných pobytu v rámci Socrates/Erasmus, atd. např. School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Dublin City University, Irsko, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, Portugalsko, Fakulta mechatroniky, Waršavská Polytechnika, Polsko, TU Chemnitz, Německo, TU Darmstadt, Německo, TU Regensburg, Technicko-zemědělská akademie v Bydgoszczi, Polsko.

Finanční podpora doktorandů v prezenčním studiu

Projekty specifického výzkumu – zapojení všech doktorandů, aktuální výše dodatečného stipendia je cca. 45 až 60 tis. Kč/osobu/rok

Jednoleté projekty Fondu vědy FSI: každoročně vypisována soutěž na podporu doktorských projektů, jejichž součástí je i stipendium ve výši 20.-30.000 Kč/rok

Zapojení a financování z dalších VaV aktivit školitele (podpora z projektů NETME+, TAČR, GAČR, atd.)

Další honorované aktivity v rámci ústavu: řešení přímých zakázek z průmyslu, výuka nad rámec základních povinností, účast na školicích a propagačních akcích apod.

Kontakt

Inženýrská mechanika

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Biomechanika

prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mechatronika

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )