V listopadu se náš kolega Ondřej Lisický zúčastnil již čtvrtého ročníku International Conference on Biomedical Technology.

Konference ICBT se letos konala v německém městě Hannover. Tato konference sdružuje vědce z různých oblastí medicíny, strojírenství, informatiky a přírodních věd. Hlavními body zájmu jsou studium živých a biologických systémů, vývoj a výrobu nových implantátů a komplikací specifické medicíny pacienta.

Formou ústní prezentace Ondřej Lisický představil aktuální výsledky na téma modelování aterosklerotických plátů. Během volných chvílí se vydal na poznávání místních krás, kde ho překvapila zejména cyklistická připravenost tamních měst.