Na začátku bylo velké přání Moniky Velackové, vášnivé klavíristky,  která je bohužel upoutaná k invalidnímu vozíku. Aby mohla hrát na klavír plnohodnotně s použitím pedálů, vyvinuli naši kolegové z Mechatronické laboratoře našeho ústavu prototyp, který ji tohle plnohodnotné hraní umožňuje.

Výsledek tohoto počinu našich kolegů je více než skvělý. Od nového roku by se Monika ráda hudbou rovnou živila. Samozřejmě tento projekt nemohl zústat bez povšimnutí médií. Události na ČT1 odvysílali reportáž o tom, jak výzkumníci z Mechatronické laboratoře VUT v Brně vyvinuli prototyp unikátního zařízení, které reaguje na pohyb hlavy a dává pianu pokyn chovat se stejně, jako kdyby hráč stiskl pedál.

Tuto reportáž na ČT můžete zhlédnout po kliknutí na odkaz. případně si pro doplnění můžete přečíst krátký článek, který o tomto skvělém počinu také pojednává.