V říjnu se naši kolegové Michaela Turčanová a Ondřej Lisický zúčastnili již sedmého ročníku ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing.

VipIMAGE 2019 se konalo v portugalském městě Porto, kde se mnoho výzkumníků z celého světa, kteří zastupovali různé studijní obory související s obrazem a jeho zpracováním. 

Naši kolegové Michaela Turčanová a Ondřej Lisický se tohoto již sedmého ročníku aktivně zúčastnili. Prezentace výsledků jejich výzkumu vedla k navázání kontaktu na místní Universidade do Porto.

Během svého pobytu se zúčastnili I prohlídky místního výrobce Portského vína Cálem Porto Winery, kde jim byla dopřána ochutnávka místního moku.