Naši kolegové František Šebek a Petr Kubík se zúčastnili XXV IUFRO World Congress, který se konal v brazilské Curitibě.

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) je nezisková nevládní mezinárodní síť vědců, která podporuje celosvětovou spolupráci ve výzkumu lesů a zvyšuje porozumění ekologickým, ekonomickým a sociálním aspektům lesů a stromů. 

Světový kongres XXV IUFRO se opakuje jednou za pět let. V roce 2019 se jej zúčastnilo téměř tři tisíce účastníků z devadesáti zemí světa. Pole prezentovaných témat bylo tedy velmi široké. Pánové na konferenci prezentovali dosažené výsledky a navázali kontakty pro další spolupráci.