Každoročně pořádá evropská společnost pro biomechaniku (European society of Biomechanics, ESB) kongres, na kterém se setkávají výzkumníci z řad biomechaniků, prezentují své projekty a studie. Letošní ročník se odehrál v hlavním městě našich jižních sousedů, tedy ve Vídni.  

Kongresu, který se konal ve dnech 7. - 10. července se zúčastnili i naši kolegové Jan Konvalinka, Pavel Švancara a Jakub Chamrad. Celý kongres byl pod záštitou ESB a Technische Universität Wien (https://www.tuwien.at/). 

Naši kolegové přijeli ukázat světu svou výzkumnou činnost pomocí posteru a krátké (tzv. bleskové) prezentace, která trvala zhruba 3 minuty.

Jan prezentoval scůj výzkum na téma The biomechanical study of femoral callus during healing period of distraction osteogenesis - a FEM study, Pavel prezentoval téma FE model of fluid-structure interaction between blood flow and the carotid artery with atherosclerotic plaque a Jakub mluvil o Hydroxyapatite coating influence on biomechanical performance in cranioplasty: A finite element study.

O tom, že kongres byl zajímavý svědčí fotky přeplněných přednáškových místností během prezentací. Jedna z nich, kterou vedl Prof. Ralph Müller z ETH Zurich, byla na počest Rika Huiskese, zakladatele biomechaniky.

Na slavnostní večeři, která se konala na vídeňské radnici, k účastníkům dokonce promluvil starosta Vídně.

Více informací o této konferenci včetně knihy abstraktů naleznete zde:
https://esbiomech.org/conference/esb2019/